Hỗ trợ mua bán: Mr.Bắc - 0937.007.126 (Trụ sở chính) | Mr.Tân - 0938.442.338 (CN Bình Thạnh)

Hơn 4.500ha đất tại Tp.HCM phục vụ khu chế xuất, khu công nghiệp
Hơn 4.500ha đất tại Tp.HCM phục vụ khu chế xuất, khu công nghiệp

11/11/2017 01:52:04

Hơn 4.500ha đất tại Tp.HCM phục vụ khu chế xuất, khu công nghiệp

02/10/2017 15:08

Vừa qua, Ban Quản lý các Khu chế xuất và khu công nghiệp Tp.HCM đã tổ chức tọa đàm định hướng phát triển các Khu chế xuất - Khu công nghiệp (KCX-KCN) Tp.HCM đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

khu chế xuất, khu công nghiệp
Tp.HCM hiện đã có 3 KCX và 16 KCN được thành lập với tổng diện tích 4.532ha

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Tp.HCM hiện đã có 3 KCX và 16 KCN được thành lập với tổng diện tích 4.532ha; trong đó 17 KCX, KCN đã hoạt động. Đến nay, các KCX-KCN TP đã đạt được những kết quả nhất định như: Thu hút được nguồn vốn lớn đầu tư vào sản xuất công nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp; tạo kim ngạch xuất khẩu cho TP; giải quyết việc làm cho người lao động của TP và các tỉnh; đã thực hiện có kết quả thu hút công nghệ mới và kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ nước ngoài.

Bên cạnh đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của TP, chuyển những vùng đất đầm lầy, năng suất nông nghiệp thấp thành vùng công nghiệp, phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và góp phần tăng thu ngân sách của TP.

Trong quá trình phát triển có một số thách thức đặt ra cho các KCX-KCN, đó là đa số các dự án đầu tư có quy mô vốn nhỏ, số dự án có công nghệ tiên tiến, hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao chiếm tỷ lệ còn ít.

Kể từ năm 2004 đến nay, các KCX-KCN đã tập trung thu hút đầu tư vào những ngành có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, chủ yếu tập trung vào 4 ngành công nghiệp trọng điểm và các ngành công nghiệp hỗ trợ theo chủ trương của TP. Nhưng kết quả chưa có đột phá mạnh mẽ, chưa thu hút được dự án có quy mô vốn đầu tư lớn và có tính chất lan tỏa.

(Theo Sài Gòn đầu tư tài chính)