Hỗ trợ mua bán: Mrs.Nhung - 0902.441.556 (CN Quận 3) | Mrs.Trinh - 0938.370.338 (CN Bình Thạnh) | Mrs.Thảo - 0909.494.226 (CN Tân Bình) - Mrs.Nguyên - 0938.442.338 (CN Phú Nhuận)
Hotline: 093.1111.288

Đến năm 2020, Ninh Bình có 62,9% đất nông nghiệp
Đến năm 2020, Ninh Bình có 62,9% đất nông nghiệp

14/05/2018 01:29:23

Đến năm 2020, Ninh Bình có 62,9% đất nông nghiệp

08/02/2018 08:08

Ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP, Chính phủ đã quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Bình.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, 62,9% đất tại tỉnh Ninh Bình là đất nông nghiệp với 87.235ha; đất phi nông nghiệp chiếm 35,27% với 48.906ha; 1,83% là đất chưa sử dụng với 2.538ha.

Về các khu chức năng, đất khu dân cư nông thôn có 21.633ha, chiếm 15,6%; đất khu đô thị là 9.877ha, chiếm 7,12%; khu phát triển công nghiệp là 1.472ha, chiếm 1,06%; khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học có 2.447ha, chiếm 1,76%.

Từ 2016-2020, 72ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở; 2.079ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 11.945ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp.

quy hoạch Ninh Bình
Một góc tỉnh Ninh Bình

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình giám sát chặt các dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đặc biệt là các dự án khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch. Đồng thời, yêu cầu tỉnh không chuyển đất có rừng tự nhiên hiện có sang mục đích khác, trừ những dự án phục vụ an ninh, quốc phòng hoặc những dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh theo chỉ tiêu các loại đất đã được duyệt. Cùng với đó, tổ chức điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020). Trong đó, rà soát điều chỉnh quy hoạch các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh. Việc tổ chức điều chỉnh quy hoạch đất phải đảm bảo thống nhất với yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Ninh Bình phải khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị...

(Theo Chinhphu.vn)