Hỗ trợ mua bán: Mr.Bắc - 0937.007.126 (Trụ sở chính) | Mr.Tân - 0938.442.338 (CN Bình Thạnh)

Bổ sung KCN Long Mỹ vào quy hoạch KCN Việt Nam đến năm 2020
Bổ sung KCN Long Mỹ vào quy hoạch KCN Việt Nam đến năm 2020

11/11/2017 01:57:46

Bổ sung KCN Long Mỹ vào quy hoạch KCN Việt Nam đến năm 2020

22/09/2017 13:19

Mới đây, Bộ Xây dựng đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản số 2186/BXD-QHKT về việc cho ý kiến về Đề án bổ sung Khu công nghiệp (KCN) Long Mỹ (giai đoạn 2) trên địa bàn tỉnh Bình Định vào quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án).

Theo Đề án, KCN Long Mỹ giai đoạn 1 có tỷ lệ lấp đầy đạt 87,18% (83,21ha/95,44ha) nhưng không có công trình xử lý nước thải tập trung. Ngoài ra, KCN Long Mỹ giai đoạn 2 được đề xuất nằm tại vị trí không gắn liền với KCN Long Mỹ giai đoạn I (bị chia cắt bởi khu dân cư hiện hữu và đường giao thông), không tận dụng được hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư trong giai đoạn I. Do đó, cần làm rõ nội dung Đề án là thành lập KCN mới hay mở rộng KCN Long Mỹ.

khu công nghiệp
KCN Long Mỹ được bổ sung vào quy hoạch phát triển
các KCN Việt Nam đến năm 2020. Ảnh minh họa

Việc thành lập KCN tập trung dù là thành lập mới hay mở rộng cần dựa trên những quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/3/2008 quy định về KCN, khu kinh tế, khu chế xuất và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 bổ sung, sửa đổi Nghị định số 29/2008/NĐ-CP.

Theo Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đất khu vực xã Phước Mỹ được định hướng sử dụng là đất nông nghiệp; không có đường kết nối KCN, đô thị và dịch vụ Becamex - Bình Định đến TP. Quy Nhơn. Do đó, vị trí đề xuất xây KCN Long Mỹ giai đoạn 2 không phù hợp với quy hoạch đô thị xã Phước Mỹ.

Nếu kiến nghị bổ sung KCN Long Mỹ giai đoạn 2 được chấp thuận, UBND tỉnh Bình Định có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng, đồng thời điều chỉnh Quy hoạch 495 theo luật định.

(Theo Báo Xây dựng Online)