Hỗ trợ mua bán: Mr.Bắc - 0937.007.126 (Trụ sở chính) | Mr.Tân - 0938.442.338 (CN Bình Thạnh)

Lập đồ án quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Lập đồ án quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

11/11/2017 01:55:50

Lập đồ án quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

23/06/2017 07:47

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa đồng ý cho UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng bằng vốn ngân sách tỉnh.

khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng
Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng có diện tích tự nhiên 30.130,34 ha

Theo công văn, Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng gồm 37 xã và 3 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên là 30.130,34 ha. Khu kinh tế này gồm một phần hoặc toàn bộ diện tích các xã biên giới từ xã Đức Long của huyện Thạch An đến xã Cần Nông của huyện Thông Nông.

Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng được tổ chức thành khu phi thuế quan và các khu chức năng như: các khu công nghiệp, khu cửa khẩu quốc tế, trung tâm tài chính, khu đô thị, khu dân cư, khu trung tâm hành chính và các khu chức năng khác.

(Theo Chính phủ)