Hỗ trợ mua bán: Mrs.Nhung - 0902.441.556 (CN Quận 3) | Mrs.Trinh - 0938.370.338 (CN Bình Thạnh) | Mrs.Thảo - 0909.494.226 (CN Tân Bình) - Mrs.Nguyên - 0938.442.338 (CN Phú Nhuận)
Hotline: 093.1111.288

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. Thanh Hóa
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. Thanh Hóa

11/11/2017 01:54:25

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. Thanh Hóa

18/04/2017 07:27

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. Thanh Hóa như đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa.

TP. Thanh Hóa
Một góc TP. Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP. Thanh Hóa theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Theo địa giới điều chỉnh quy hoạch chung TP. Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 thì TP. Thanh Hóa có diện tích 15.500ha, quy mô dân số dự báo đến 2025 khoảng 500.000 người; phía Đông giáp huyện Hoằng Hóa và huyện Quảng Xương, phía Bắc giáp huyện Hoằng Hóa, phía Tây giáp huyện Đông Sơn và huyện Thiệu Hóa; phía Nam giáp huyện Đông Sơn và huyện Quảng Xương.

Sau 7 năm thực hiện quy hoạch, với việc phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa nói chung và TP. Thanh Hóa nói riêng, việc thực hiện quy hoạch như tại Quyết định số 84/QĐ-TTg đến nay đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Xây dựng phối hợp cùng UBND TP báo cáo Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ cho lập điều chỉnh quy hoạch chung TP. Thanh Hóa theo quy định hiện hành.

(Theo Chính phủ)