Hỗ trợ mua bán: Mr.Bắc - 0937.007.126 (Trụ sở chính) | Mr.Tân - 0938.442.338 (CN Bình Thạnh)

Tp.HCM: Đề nghị áp dụng mức thuế suất cao đối với BĐS thứ hai
Tp.HCM: Đề nghị áp dụng mức thuế suất cao đối với BĐS thứ hai

11/11/2017 01:52:34

Tp.HCM: Đề nghị áp dụng mức thuế suất cao đối với BĐS thứ hai

26/10/2017 14:10

Vừa qua, UBND Tp.HCM đã kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành một số giải pháp về thuế nhằm đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận nhà ở của người dân.

Theo đó, đối với bất động sản (BĐS) thứ hai trở lên và các giao dịch BĐS diễn ra trong thời gian ngắn sau khi mua (trong vòng 1 năm) sẽ áp dụng mức thuế suất cao. Đồng thời, thu thuế tài sản trên đất và giá trị tăng thêm của đất và BĐS trên đất từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng.

Đối với việc huy động vốn, kiến nghị Bộ phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, các ngân hàng, đầu tư tài chính trong nước và quốc tế. Nghiên cứu tạo hành lang pháp lý cho một số công cụ tài chính mới cho thị trường bất động sản phát triển. Ban hành cơ chế huy động vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị.

BĐS thứ hai trở lên
Đề nghị áp dụng mức thuế suất cao đối với BĐS thứ hai trở lên

Trước mắt sẽ cho phép thí diểm một số công cụ tài chính mới cho thị trường BĐS như Quỹ tín thác bất động sản REITS, Quỹ tiết kiệm nhà ở, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư vào thị trường BĐS.

Về chính sách nhà ở xã hội, UBND Tp.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách để Ngân hàng Nhà nước có căn cứ cấp bù lãi suất nhằm thực hiện sớm chính sách nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2014 và chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện cho vay ưu đãi và chính sách tiết kiệm nhà ở xã hội theo khoản 5 điều 13 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình nhà ở xã hội và đảm bảo công bằng cho các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cần hướng dẫn công tác phân loại đô thị đối với trường hợp Tp.HCM là đô thị đặc biệt.

Báo cáo UBND thành phố cho thấy, hiện có 29 dự án phát triển nhà ở quy mô lớn trên địa bàn, trong đó có 27 dự án có tổng mức đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên hoặc quy mô căn hộ từ 1.500 căn trở lên và 2 dự án với quy mô sử dụng đất từ 50ha trở lên.

(Theo Trí thức trẻ)